Hydrodynamika wytwarzania zawiesiny "lekkiej" w zbiorniku z mieszadłami łapowymi.

1999
Autorzy: 
Wesołowski P.

Prace Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, [XXV/1-3] 257-260 (1999)