Wpływ nachylenia łopatek mieszadła łapowego na wytwarzanie zawiesin "lekkich"

1998
Autorzy: 
Wesołowski P.

Mat. XVI Konf.Nauk.Inż.Chem.Proces. - Kraków-Muszyna 1998, [4], 215-218, (1998)