Wpływ warunków doswiadczalnych na własnosci fizykochemiczne napełniaczy węglanowo-krzemianowych

1998
Autorzy: 
Krysztafkiewicz A., Grodzka J., Rager B.

Fizykochem.Probl.Mineralurgii [32] 87-94 (1998)