Odpadowe sole chromu i żelaza - potencjalne źródło otrzymywania pigmentów krzemianowych

1998
Autorzy: 
Krysztafkiewicz A., Michalska I., Jesionowski T., Wieczorek W.

Fizykochem.Probl.Mineralurgii [32] 77-85 (1998)