Mechanizm inicjowania fotopolimeryzacji przez układ benzofenon-sulfid cykliczny.

1997
Autorzy: 
Andrzejewska E., Marciniak B., Hug G.L., Andrzejewski M.

Prace Nauk.Inst.Tech.Org.i Tw.Sztucz.Polit.Wrocł. [46] Ser.Konf.nr 20, 179-182 (1997)