Modyfikacja elastomerów uretanowych za pomocą plastyfikatorów poliuretanowych.

1995
Autorzy: 
Jęczalik J.

Prace Nauk. Inst. Tech. Org. i Tw. Sztucz. Polit. Wrocł. [45] Ser. Konf. nr 19, 338 (1995)