Synteza i działanie nowych chlorków imidazoliowych na grzyby.

1995
Autorzy: 
Zabielska-Matejuk J., Pernak J., Skrzypczak A.

Prace Inst. Tech. Drewna, [3/4],18-32 (1995)