Emisje fotonowe w procesach biologicznych i możliwość ich wykorzystania w określaniu jakości nasienia.

1995
Autorzy: 
Laszczka A., Sławiński J.

Biul. Inf. Inst. Zootechniki, [33/1], 5-16 (1995)