Porównanie właściwości elektroizolacyjnych próżni i sześciofluorku siarki.

1994
Autorzy: 
Opydo W., Opydo J.

Arch. Elektrotechniki [43], 401-408 (1994)