Wpływ stabilizatora drgań mieszadła turbinowego na mieszanie układów nienewtonowskich

1994
Autorzy: 
Borowski J., Wesołowski P.

Mat. IV Konf. Przepływów Wielofazowych 1994 Gdańsk; 42-45 (1994)