Badanie poziomu zanieczyszczeń metalami ciężkimi drzewostanów dębowych Płyty Krotoszyńskiej

1994
Autorzy: 
Opydo J.

Mat. III Symp. :Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe. 23-26. 05. 1994 Poznań; 1-6 (1994)