Zastosowanie metod chromatograficznych do badania produktów biodegradacji związków organicznych zapomocą preparatów bakteryjnych

1994
Autorzy: 
Voelkel A., Olszanowski A., Dziurla E., Janas J.

Chromatografia i techniki pokrewne w chemii środowiska. 203-213 (1994)