dr inż. Łukasz Chrzanowski stypendystą MNiSzW

czwartek, 11 października 2012
Młodzi wybitni naukowcy, prowadzący wysokiej jakości badania i cieszący się imponującym dorobkiem naukowym, otrzymają stypendia przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W VII edycji konkursu otrzyma je 171 naukowców.
Wśród stypendystów:
dr inż. Łukasz Chrzanowski z Zakładu Chemii Organicznej naszego Wydziału.