Zastosowanie polimerowych membran inkluzyjnych w procesach transport jonów metali

2013
Autorzy: 
Baczyńska M., Regel-Rosocka M., Wiśniewski M.

Przem. Chem., 92 (6) (2013) 928-935