dr inż. Sylwia Włodarczak

06.12.2016 Rada Wydziału Technologii Chemicznej nadała stopień doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej.

Publikacje: 

2018

2017