Nanokompozyty poli(metakrylan/krzemionka) otrzymane metodą fotopolimeryzacji

2009
Autorzy: 
Mariola Sądej, Ewa Andrzejewska, Hubert Gojżewski

Polimery i kompozyty konstrukcyjne, pr. zb. red. Gabriela Wróbla, Cieszyn 2009, 114
ISBN 978-83-60917-40-4