Rekrutacja - studia II stopnia (magisterskie)

Rekrutacja na studia II stopnia w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Technologii Chemicznej odbywa się na następujące kierunki:

- technologia chemiczna (więcej informacji o kierunku)

- inżynieria chemiczna i procesowe (więcej informacji o kierunku)

- technologie ochrony środowiska (więcej informacji o kierunku)

Prowadzona jest centralnie i wszystkie informacje oraz dokumenty dostępne są na stronie głównej Politechniki Poznańskiej.

Informacja dot. opłaty rekrutacyjnej znajduje się na stronie Politechniki Poznańskiej.