Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w zakresie chemii organicznej w Politechnice Poznańskiej, Wydział Technologii Chemicznej

DZIEKAN WYDZIAŁU TECHNOLOGII CHEMICZNEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
ogłasza konkurs na stanowisko
PROFESORA ZWYCZAJNEGO
(mianowanie na czas nieokreślony)

w dyscyplinie: CHEMIA
w specjalności: CHEMIA ORGANICZNA

W ZAKŁADZIE CHEMII ORGANICZNEJ
INSTYTUTU TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

Poznań, 9 października 2015 r.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 23 października 2015 r.

Załączniki - ogłoszenia: