Zespoły i komisje wydziałowe

 

Na Wydziale Technologii Chemicznej działają następujące komisje: