Konferencje

Konferencje realizowane na Wydziale Technologii Chemicznej:


 • Seminarium "Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej"
  Dnia 23 czerwca 2017 roku na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej odbyło się Seminarium „Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej” (PAIC 2017). Seminarium obejmowało zagadnienia inżynierii chemicznej ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań aplikacyjnych wyników badań naukowych obejmujące m.in. właściwości reologiczne płynów i układów złożonych, mieszanie, rozdział mieszanin, przepływy jedno- i wielofazowe, reaktory, procesy przenoszenia pędu, ciepła i masy oraz ich intensyfikacja, projektowanie i modelowanie procesów i aparatury chemicznej, pomiary i kontrola procesów, inżynieria procesów ochrony środowiska, pozostałe zagadnienia z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej. Konferencja organizowana jest na Wydziale Technologii Chemicznej a komitetowi organizacyjnemu przewodniczy dr hab. inż. Marek Ochowiak. Patronat honorowy objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski oraz Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN. Zorganizowanie seminarium było możliwe dzięki zaangażowaniu i wsparciu Firm Partnerskich tj. Aquanet, AVEVA, Eurotek International, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, Kompania Piwowarska, ADOB, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MICRO oraz Volkswagen Poznań.
  Więcej informacji na stronie www.paic2017.put.poznan.pl
     
 • Jubileuszowe XXV Poznańskie Konwersatorium Analityczne jest kontynuacją tradycji dorocznych spotkań analityków.

                  Odbędzie się w Poznaniu w dniach 6-8 kwietnia 2016 r.(więcej)

 

 • 6th International Conference on Carbon for Energy Storage/Conversionand Environment Protection

CESEP' 2015Poznan, Poland, October 18th to 22nd, 2015

                      strona konferencji http://cesep2015.put.poznan.pl/

Międzynarodowa konferencja CESEP'15 na temat zastosowań węgla w magazynowaniu i przetwarzaniu energii oraz ochrony środowiska odbyła się w Poznaniu w dniach 18-22 października 2015 r. na terenie Politechniki Poznańskiej.

                    Konwersatorium (dwudniowe) jest kontynuacją tradycji dorocznych spotkań analityków i odbyło się w Poznaniu w dniach 9-10 kwietnia 2015 r.

 •              VIII Sympozjum CZWARTORZĘDOWE SOLE AMONIOWE I OBSZARY ICH ZASTOSOWANIA nt. Ciecze jonowe - od syntezy przez właściwości do aplikacji, Poznań, 1-3 lipca 2013 Celem Sympozjum jest przedstawienie najnowszych osiągnięć w dziedzinie badań naukowych prowadzonych w zakresie czwartorzędowych soli amoniowych i cieczy jonowych (synteza, fizykochemia, aktywność powierzchniowa, analityka, toksykologia, ekotoksykologia, degradacja i biodegradacja, mikrobiologia oraz nowe kierunki zastosowań). Wszystkie informacje są dostępne na stronie konferencji.

 • Międzynarodowa Konferencja "2nd International Symposium on Enhanced Electrochemical Capacitors" odbyła się w dniach 12-16 czerwca 2011 r. Tematyka konferencji dotyczy kondensatorów elektrochemicznych (materiały elektrodowe, zjawiska na granicy faz elektroda/elektrolit, układy symetryczne, asymetryczne i hybrydowe, praktyczne zastosowania). Konferencja organizowana jest na Wydziale Technologii Chemicznej a komitetowi organizacyjnemu przewodniczy prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak. Patronat honorowy objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Adam Hamrol. Gorąco zapraszamy do udziału !

 • IX Konferencja Chromatograficzna Poznań, 26-29 czerwca 2011 IX Konferencja Chromatograficzna  jest kontynuacją Polskich Konferencji Chromatograficznych mających na celu przedstawienie polskich osiągnięć w zakresie teorii jak i praktyki metod separacyjnych. Konferencja jest organizowana przez Zakład Chemii Organicznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej oraz Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza pod hasłem "Chromatografia? To przecież codzienność!". Program naukowy Konferencji obejmuje wykłady, komunikaty oraz sesje plakatowe. W ramach Konferencji planowane są wystawy aparatury, akcesoriów, oprogramowania. 
  prof. dr hab. inż. Adam Voelkel i  prof. dr hab. Wiesław Wasiak