Szkolenie biblioteczne

Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej corocznie realizuje, dla studentów I roku studiów stacjonarnych, zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Usługi biblioteczno-informacyjne INFOPROGRAM 1 w wymiarze 1 godziny lekcyjnej. Od roku akademickiego 2008/2009 prowadzi się ten kurs w trybie online na platformie e-learningowej w systemie asynchronicznym.

Przedmiot jest obowiązkowy

Wejście na platformę
e-learningową

Na Wydziale Technologi Chemicznej działa Biblioteka Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej, która mieści się w pomieszczeniu 019B.