Studia

Wydział Technologii Chemicznej kształci obecnie na trzech poziomach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Poniżej znajdują się odnośniki do poszczególnych ścieżek kształcenia w danych latach.

1. Studia I stopnia (inżynierskie):

  • Technologia Chemiczna (studia stacjonarne i niestacjonarne)
  • Inżynieria Chemiczna i Procesowa
  • Technologie Ochrony Środowiska
  • 2. Studia II stopnia (magisterskie):

  • Technologia Chemiczna (studia stacjonarne i niestacjonarne)
  • Inżynieria Chemiczna i Procesowa
  • Technologie Ochrony Środowiska
  • 3. Studia III stopnia (doktoranckie):

  • Technologia Chemiczna
  • Pomoce dydaktyczne i inne materiały publikowane przez poszczególne zakłady znajdują się w odnośnikach poniżej: