Drzwi Otwarte na Wydziale Technologii Chemicznej - 23.04.2015