Dr inż. Mikołaj Meller

W dniu 10 marca 2015 r. o godz.12:00
w sali 101 Centrum Dydaktycznego
Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej,
przy ul. Berdychowo 4 w Poznaniu.

odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Mikołaja Mellera
na temat "Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii"

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak - Politechnika Poznańska

Rada Wydziału nadała stopień doktora nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej