Laureaci stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015

Mgr inż. Łukasz Klapiszewski,
Mgr inż. Michał Niemczak,
Mgr inż. Agata Sznajdrowska
Laureatami stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów
za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015
GRATULUJEMY
Pełna informacja na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.