Dr inż. Marta Woźniak-Budych

W dniu 13 stycznia 2015 r. (wtorek) o godz.10:00
w sali 101, I piętro Centrum Dydaktycznego
Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej,
ul. Berdychowo 4 w Poznaniu.

odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Marty Woźniak-Budych
na temat
Separacja kwasów dikarboksylowych
technikami membranowymi (NF i EDBM)