Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Dziekan dr hab. inż. Krzysztof Aleski, prof nadzw. powołał wydziałowy zespół do spraw zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Technologii Chemicznej.

Kierujący: 
dr hab. inż. Grzegorz Musielak, prof. PP
dr hab. inż. Ewa Kaczorek, prof. PP
dr hab. inż. Bogdan Wyrwas
dr inż. Anna Syguda
dr inż. Piotr Mitkowski
dr inż. Łukasz Ławniczak
Nadrzędna: 
Struktura: 

-- brak --

Kadra: 

Kadra

Pracownicy