dr hab.inż. Filip Ciesielczyk

W dniu 10.10.2017 r. Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
nadała stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej.

Kontakt: 

tel. 61 665-3626
e-mail: Filip.Ciesielczyk [at] put.poznan.pl

Publikacje: 

2018

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006