dr hab. Andrzej Skrzypczak

Nadanie w dniu 26.01.2016 r. przez Radę Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej.

Kontakt: 

tel. 61 665-3681

Publikacje: 

2007

2001

1997

1993