dr hab. inż. Katarzyna Materna, prof. PP

Nadanie w dniu 12.01.2016 r. przez Radę Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej.

Promotor doktoratu Agaty Fiutkowskiej zakończonego nadaniem przez Radę Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
stopnia doktora nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej w dniu 15.05.2018 r.

Kontakt: 

tel. 61 665-3552

Publikacje: 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2008

2005

2000

1999