prof. dr hab. Maciej Wiśniewski

Kontakt: 

Kontakt telefoniczny: +48 61 6653667
E-mail: Maciej.Wisniewski [at] put.poznan.pl

Kolejne etapy rozwoju naukowego: 
  • 1969 - absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UAM w Poznaniu, kierunek: chemia
  • 1975 - doktorat na Wydziale Chemicznym Politechniki Poznańskiej
  • 1992 - habilitacja na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej
  • 1996 - profesor nadzwyczajny Politechniki Poznańskiej
  • 2009 - nominacja profesorska
Zainteresowania naukowe: 

chemia związków powierzchniowo czynnych
technologia chemiczna organiczna
ekstrahenty, ekstrakcja i zjawiska powierzchniowe w procesach ekstrakcyjnych

Wykłady: 

Wybrane działy technologii
Technologie uciążliwe i odpady przemysłowe
Technologia ogólna

Pełnione funkcje: 

1996-2006 Kierownik wydziałowych studiów doktoranckich
Pracownik Zakładu Technologii Chemicznej
2005-2016 Zastępca Dyrektora Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej

Dodatkowe informacje: 

Promotor 10 prac doktorskich,
ostatni doktorat 25.04.2017 dr inż. Monika Baczyńska.

Tematykę badawczą kontynuuje i rozwija dr hab. inż. Magdalena Regel-Rosocka.

Publikacje: 

2017

2014