prof. dr hab. inż. Adam Voelkel

Kontakt: 

Tel. +48 61 665 3687
E-mail: Adam.Voelkel [at] put.poznan.pl

Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

1976 - absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Poznańskiej
1981 - doktorat na Wydziale Chemicznym Politechniki Poznańskiej
1990 - habilitacja na Wydziale Chemicznym UMCS
1997 - tytuł profesorski

Zainteresowania naukowe: 

fizykochemia organiczna
odwrócona chromatografia gazowa
ochrona środowiska

Wykłady: 

Metody kontroli procesów technologicznych
Identyfikacja zwiazków organicznych
Metody chromatograficzne w ochronie srodowiska

Pełnione funkcje: 

1999-2005 - Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej
Kierownik Zakładu Chemii Organicznej
2005 - Członek Senatu Politechniki Poznańskiej, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów
2008 - Dyrektor Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej

Dodatkowe informacje: 

Promotor 7 prac doktorskich.
W zespole trzy habilitacje:
- dr hab. inż. Katarzyna Bielicka-Daszkiewicz,
- dr hab. inż. Kasylda Milczewska,
- dr hab. inż. Beata Strzemiecka.

Publikacje: 

2018

2017

2016

2015

2012

2011

2010

2006

2005