Prof. dr hab. Jan Skowroński profesor zwyczajny

Urodzony 15.06.1945 w Kępnie
Zmarł 11.08.2014 w Poznaniu.

Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

1968 - absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UAM w Poznaniu, kierunek: chemia
1974 - doktorat na Wydziale Chemicznym Politechniki Poznańskiej
1991 - habilitacja na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej
2001 - tytuł profesorski
2004 - stanowisko profesora zwyczajnego (01.11.2004)

Zainteresowania naukowe: 

Technologia chemiczna
Elektrochemia techniczna
Chemiczne źródła prądu

Wykłady: 

Podstawy technologii elektrochemicznej
Technologia elektrochemiczna
Chemiczne źródła prądu
Elektrochemia ekologiczna

Pełnione funkcje: 

2000 - Kierownik Zakładu Elektrochemii Stosowanej
2005 - Prodziekan ds. Nauki Wydziału Technologii Chemicznej

Dodatkowe informacje: 
  • Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu
  • Promotor 7 prac doktorskich
  • Przewodniczący Międzynarodowego Sympozjum ISIC 12 - Poznań, 1-5.06.2003
  • Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Grafitowego
Publikacje: 

2010

2006

2001

1999