dr hab. inż. Grzegorz Milczarek, prof. PP

Kontakt: 

Kontakt telefoniczny: tel. +48 61 6653015
E-mail: Grzegorz.Milczarek [at] put.poznan.pl

Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

1994 - absolwent Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
22.06.1999 - doktorat na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
09.03.2010 - habilitacja na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej na temat: "Elektrody modyfikowane dla potrzeb detekcji elektrochemicznej i elektrokatalizy"
01.07.2012 - Profesor nadzwyczajny Politechniki Poznańskiej

Zainteresowania naukowe: 

ocena fizykochemiczna elektrod modyfikowanych
elektrody modyfikowane
elektrody domieszkowane

Wykłady: 

elektrochemia techniczna
inżynieria elektrochemiczna

Pełnione funkcje: 

01.09.2012 - Prodziekan ds. Studenckich
01.09.2012 - Kierownik Zakładu Chemii Ogólnej i Analitycznej
01.09.2016 - Dyrektor Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej

Dodatkowe informacje: 

Członkostwo International Society of Electrochemistry (ISE)
wielokrotny recenzent w Electrochimica Acta

Publikacje: 

2014

2006