prof. dr hab. Andrzej Lewandowski

Kontakt: 

Kontakt telefoniczny: tel. +48 61 6652309
E-mail: Andrzej.Lewandowski [at] put.poznan.pl

Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

1974 - absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UAM w Poznaniu, kierunek CHEMIA
1980 - doktorat na Wydziale Chemicznym Politechniki Poznańskiej
1994 - habilitacja na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu
2002 - tytuł profesorski
2006 - stanowisko profesora zwyczajnego

Zainteresowania naukowe: 

chemia fizyczna
stałe elektrolity
urządzenia elektrochemiczne
ciecze jonowe

Wykłady: 

Chemia fizyczna

Pełnione funkcje: 

Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej

Dodatkowe informacje: 

Promotor 8 prac doktorskich

Publikacje: 

2016

2015

2013

2008

2006

2005