Dr hab. Jan Kurzawa, prof. nadzw.

Kontakt: 

Kontakt telefoniczny: tel. +48 61 6652314
E-mail: Jan.Kurzawa [at] put.poznan.pl

Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

1967 - absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UAM w Poznaniu
1973 - doktorat na Wydziale Chemicznym Politechniki Poznańskiej
1987 - habilitacja na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: 

analiza śladowa
kinetyczne metody analizy

Wykłady: 

Analiza instrumentalna
Chemia analityczna

Pełnione funkcje: 

1996-1999 Dyrektor Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej
1991-1996, 1999 Zastępca Dyrektora Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej
Pracownik Zakładu Chemii Analitycznej

Dodatkowe informacje: 

Promotor 3 prac doktorskich

Publikacje: