Prof. dr hab. Józef Garbarczyk, prof. zwycz.

Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

1967 - absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UAM w Poznaniu, kierunek: chemia
1974 - doktorat w Instytucie Chemii UAM
1987 - habilitacja na Wydziale Chemii UAM
1997 - tytuł profesorski
2002 - profesor zwyczajny
2004 - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie

Zainteresowania naukowe: 

mieszaniny i kompozyty polimerowe, w tym nanokompozyty
krystalizacja i przemiany fazowe w polimerach syntetycznych.
struktura krystaliczna i molekularna związków organicznych
recykling polimerów

Wykłady: 

Fizykochemia polimerów
Chemia ciała stałego
Krystalochemia
Rentgenografia

Pełnione funkcje: 

1987-1990 - Prodziekan Wydziału Technologii Chemicznej
1990-1993 - Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej
1993-1996 - Prorektor Politechniki Poznanskiej
Kierownik Zakładu Polimerów

Dodatkowe informacje: 

1967-1969 st.technolog w Pilskiej Fabryce Żarówek LUMEN
1985-1993 członek Zarządu Oddziału Poznańskiego PTChem
1993-1996 wiceprzewodniczący Komisji Nauk Chemicznych Oddziału PAN w Poznaniu
1998-2000 członek Zarzadu Głównego Polskiego Towarzystwa Materiałow Kompozytowych
2000- członek Komitetu Krystalografii PAN
promotor 11 prac doktorskich oraz ponad 100 prac dyplomowych
ostatnie doktoraty obronione w dniu 28.11.2017 przez Sylwię Chmielewską i Daniela Hybiaka
członkostwo w radach redakcyjnych czasopism międzynarodowych:
- Journal of Materials Education - od 1997
- International Journal of Polymeric Materials - od 1998
stypendysta fundacji CNR (Włochy) oraz DAAD (Niemcy)

Publikacje: 

1997