Prof. dr hab. inż. Aleksander Ciszewski

Kontakt: 

Kontakt telefoniczny: +48 61 6652152
E-mail: Aleksander.Ciszewski [at] put.poznan.pl

Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

1971 - absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UAM w Poznaniu, kierunek CHEMIA
1977 - doktorat na Wydziale Chemicznym Politechniki Poznańskiej
1993 - habilitacja na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu
2004 - tytuł naukowy profesora (18.10.2004)

Zainteresowania naukowe: 

technologia chemiczna
inżynieria elektrochemiczna
materiały elektrodowe
elektrody modyfikowane
elektrokataliza

Wykłady: 

Elektrochemia stosowana
Galwanotechnika
Inżynieria elektrochemiczna

Pełnione funkcje: 

1993-1999 - Prodziekan ds.Studenckich Wydziału Technologii Chemicznej
Dyrektor Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej

Dodatkowe informacje: 

Promotor 6 prac doktorskich
Członek Zarządu Oddz.Poznańskiego PTChem (1997-2001)
Członek Polskiego Towarzystwa Galwanotechnicznego

Publikacje: