Prof. dr hab. Lubomira Broniarz-Press, prof. nadzw.

Profesor Lubomira Broniarz-Press
Kontakt: 

Kontakt telefoniczny: tel. +48 61 6652789
E-mail: Lubomira.Broniarz-Press [at] put.poznan.pl

Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

1969 - absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UAM w Poznaniu, kierunek: chemia
1971 - absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UAM w Poznaniu, kierunek: fizyka
1977 - doktorat na Wydziale Chemicznym Politechniki Poznańskiej
1993 - habilitacja na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
2010 - 23 grudnia nominacja profesorska Prezydenta RP

Zainteresowania naukowe: 

analiza, intensyfikacja i modyfikacja procesów wymiany ciepła i masy
badania zjawisk przepływowych w układach nienewtonowskich i wielofazowych
energo- i materiałooszczędność procesów transportu i wymiany
badania eksploatacyjno - monitoringowe zakładów przemysłowych

Wykłady: 

Inżynieria chemiczna
Pomiary i sterowanie przemysłowe
Reologia stosowana
Kinetyka procesowa
Podstawy inżynierii chemicznej i procesowej

Pełnione funkcje: 

Opiekun studenckiego Koła Naukowego CHEMIK na Wydziale Technologii Chemicznej

Dodatkowe informacje: 

Kierownik problemów badawczych i grantów KBN
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Reologii Technicznej

Publikacje: 

2015

2013

2010

2008

2006

2005

2000