Dr hab. inż. Aleksandra Borowiak-Resterna

Kontakt: 

Tel. +48 61 665 3689
E-mail: Aleksandra.Borowiak-Resterna [at] put.poznan.pl

Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

1974 - absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Poznańskiej
1980 - doktorat na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
2012 - habilitacja na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
temat: "Właściwości fizykochemiczne i ekstrakcyjne hydrofobowych pirydynokarboksyamidów w układach chlorkowych"

Zainteresowania naukowe: 

chemia organiczna
fizykochemia ekstrakcji
metody separacji

Wykłady: 

Nowe metody syntezy związków organicznych

Pełnione funkcje: 

Pracownik Zakładu Chemii Organicznej

Dodatkowe informacje: 

Członkostwo Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Publikacje: 

2005

2003

2002

1998

1997

1995