dr hab. inż. Mariusz Bogacki

Kontakt: 

Kontakt telefoniczny: tel. +48 61 6653772
E-mail: Mariusz.Bogacki [at] put.poznan.pl

Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

1978 - absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Poznańskiej
1982 - absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki UAM w Poznaniu, matematyka: programowanie i metody numeryczne
1991 - doktorat na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
2003 - habilitacja na naszym Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
temat: "WYDZIELANIE JONÓW METALI W UKŁADACH EKSTRAKCYJNO-REEKSTRAKCYJNYCH"

Zainteresowania naukowe: 

modelowanie procesów chemo-fizycznych
procesy ekstrakcyjne
programowanie i metody numeryczne

Wykłady: 

KONSULTACJE
poniedziałek: godz. 11.00 - 13.00
czwartek: godz. 11.00 - 13.00

pok. 124A Centrum Dydaktyczne WTCh

Materiały dydaktyczne do zajęć dostępne poprzez platformę Moodle

Pełnione funkcje: 

Pracownik Zakładu Inżynierii Procesowej

Dodatkowe informacje: 

Członkostwo Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Członkostwo American Chemical Society

Publikacje: 

2009

2005

2003

2002

2000

1994