dr inż. Krzysztof Fic

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2012 r.
powzięła uchwałę o nadaniu

mgr inż. Krzysztofowi Ficowi

STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NAUK CHEMICZNYCH w zakresie technologii chemicznej

na podstawie pozytywnych wyników obrony rozprawy doktorskiej pt.:
Granica faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania i konwersji energii

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak
Recenzenci:
Prof. dr hab. Paweł Kulesza – Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Jacek Machnikowski – Politechnika Wrocławska
Rada Wydziału uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą.

Kontakt: 

61 6653977
krzysztof.fic [at] put.poznan.pl

Dodatkowe informacje: 

Podczas 133. sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk wybrano nowych członków Akademii Młodych Uczonych, których kadencja rozpocznie się w dniu 15 grudnia 2016 r.
Wśród nich znalazł się dr inż. Krzysztof Fic z Politechniki Poznańskiej.
Akademia Młodych Uczonych została powołana Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010r. o Polskiej Akademii Nauk w celu promowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez wybitnych młodych przedstawicieli nauki polskiej.

Dr inż. Krzysztof Fic w roku 2017 od Europejskiej Rady ds. Badań (European Research Council - ERC) otrzymał "Starting Grant" w wysokości prawie 1,4 mln euro. Będzie to pierwszy projekt ERC Starting Grant realizowany na poznańskiej uczelni.
W ramach przyznanego mu grantu, dr Fic będzie realizował 5-letni projekt zatytułowany "'If immortality unveil…'– development of the novel types of energy storage systems with excellent long-term performance". Jak poinformowała Politechnika Poznańska naukowiec chce przeprowadzić nowatorskie badania związane z mechanizmami starzenia systemów magazynowania i konwersji energii, jak również zaprojektować nowe układy o zdecydowanie lepszej trwałości i parametrach użytkowych.
Dr Fic jest również laureatem m.in. programu VENTURES Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz organizowanego przez FNP konkursu popularyzatorskiego INTER.
ERC przyznaje środki na trzy główne rodzaje projektów trwających do 5 lat. Starting Grant (maksymalnie 1,5 mln euro) przeznaczony jest dla osób od 2 do 7 lat po doktoracie, Consolidator Grant (maksymalnie 2 mln euro) - skierowany jest do naukowców od 7 do 12 lat po doktoracie, a o Advanced Grants (maksymalnie 2,5 mln euro) walczyć mogą niezależni naukowcy o ugruntowanym dorobku, prowadzący własne badania. Dodatkowo naukowcy, którzy zdobyli już któryś z grantów ERC, mogą ubiegać się o grant Proof of Concept (maks. 150 tys. euro) na rozwinięcie swojego pomysłu na potrzeby rynku.
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Publikacje: 

2018

2014

2010

2009