dr hab. Piotr KRAWCZYK, prof. PP

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

Zakład Elektrochemii Stosowanej

Kontakt:

 • tel.: +48 61 665 36 55
 • email: piotr.krawczyk@put.poznan.pl
 • gabinet: 011A

ORCID:

Etapy rozwoju naukowego:

 • 1994 - Magister - Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
 • 2000 - Doktorat - Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska,
 • 2014 - Habilitacja - Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska,
 • 2015 - Profesor PP - Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska.

Zainteresowania naukowe:

 • Grafit – interkalacja, reinterkalacja, eksfoliacja, modyfikacja, regeneracja,
 • Tlenek grafitu, grafenu – otrzymywanie, charakterystyka, modyfikacja, praktyczne wykorzystanie,
 • Elektrochemia w ochronie środowiska,
 • Materiały węglowe w chemicznych źródłach prądu,
 • Ozonowa obróbka materiałów węglowych.

Prowadzone zajęcia:

  Wykłady:
 • Podstawy technologii elektrochemicznej,
 • Elektrochemia ekologiczna.
 • Zajęcia laboratoryjne:
 • Podstawy technologii elektrochemicznej.
 • Seminarium doktoranckie

Dodatkowe informacje:

 • Z-ca dyrektora Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej,
 • Członek Rady Dyscypliny,
 • Członek Rady Wydziału,
 • Członek Polskiego Towarzystwa Węglowego.

Współpraca naukowa:

 • Centrum NanoBioMedyczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,,
 • Klinika Protetyki, Wydział Lekarski II, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,,
 • Zakład Podstaw Bioinżynierii Medycznej i Elektrotechniki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Publikacje:

 • P. Krawczyk, 2011, Effect of ozone treatment on properties of expanded graphite, Chemical Engineering Journal, 172, 1096-1102.
 • P. Krawczyk, J.M. Skowroński, 2012, Electrochemical reactivation of expanded graphite electrodes covered by oligomeric products of phenol electrooxidation, Electrochimica Acta, 79, 202-209.
 • P. Krawczyk, 2013, Properties of an EG/Fe/C composite modified by ozone treatment, Carbon, 65, 374-376.
 • B. Gurzęda, P. Florczak, M. Kempiński, B. Peplińska, P. Krawczyk, S. Jurga, 2016, Synthesis of graphite oxide by electrochemical oxidation in aqueous perchloric acid, Carbon, 100, 59–66.
 • T. Rozmanowski, P. Krawczyk, 2016, Changes in structure, morphology and electrochemical properties of NiCl2–FeCl3–PdCl2–graphite intercalation compound affected by gaseous hydrogen reduction process, Electrochimica Acta, 205, 266-272.
 • B. Gurzeda, T. Buchwald, M. Nocuń A. Bąkowicz, P. Krawczyk, 2017, Graphene material preparation through thermal treatment of graphite oxide electrochemically synthesized in aqueous sulfuric acid, RSC Advance, 7, 19904–19911.
 • T. Rozmanowski, P. Krawczyk, 2018, Influence of chemical exfoliation process on the activity of NiCl2-FeCl3-PdCl2-graphite intercalation compound towards methanol electrooxidation, Applied Catalysis B: Environmental, 224, 53–59.
 • T. Rozmanowski, P. Krawczyk, 2019, Electrocatalytic properties of graphite intercalation compound with metal chlorides modified by cathodic treatment, Electrochimica Acta, 297, 735-741.
 • B. Gurzęda, P. Krawczyk, 2019, Electrochemical formation of graphite oxide from the mixture composed of sulfuric and nitric acids, Electrochimica Acta, 310, 96-103.
 • P. Krawczyk, B. Gurzęda, A. Bachar, T. Buchwald, 2020, Formation of a N2O5–graphite intercalation compound by ozone treatment of natural graphite, Green Chemistry, 22, 5463–5469.
Przejdź do SIN