dr hab. inż. Agnieszka Świderska-Mocek

Agnieszka Świderska-Mocek
Kontakt: 

tel. 61 665-2304
Agnieszka.Swiderska-Mocek [at] put.poznan.pl

Obecnie pełnione funkcje na WTCh: 
Członek Rady Wydziału Technologii Chemicznej
Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

2001 - absolwent Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
2004 - doktorat na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
2015 - habilitacja na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (31.03.2015)
na temat: "Badanie układów elektrod ogniw litowych i litowo-jonowych z cieczami jonowymi jako elektrolitami"
Postępowanie habilitacyjne zgodne z decyzją Centralnej Komisji nr BCK-V-L-7411-14 dnia 12.11.2014

Zainteresowania naukowe: 

Chemia fizyczna
Termodynamika chemiczna

Wykłady: 

Chemia fizyczna
Termodynamika chemiczna

Publikacje: 

2013

2010

2008