Prof. dr hab. inż. Zenon Łukaszewski

Kontakt: 

Kontakt: tel. +48 61 6652786
E-mail: Zenon.Lukaszewski [at] put.poznan.pl

Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

1963 - absolwent Moskiewskiego Instytutu Technologii Chemicznej im Mendelejewa
1969 - doktorat na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UAM w Poznaniu
1978 - habilitacja na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej
1988 - tytuł profesorski

Zainteresowania naukowe: 

1963 - absolwent Moskiewskiego Instytutu Technologii Chemicznej im Mendelejewa
1969 - doktorat na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UAM w Poznaniu
1978 - habilitacja na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej
1988 - tytuł profesorski

Wykłady: 

Chemia nieorganiczna
Chemia materiałów budowlanych

Pełnione funkcje: 

1990-1993 Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej
Kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej i Ogólnej

Dodatkowe informacje: 

Członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej
Sekretarz Naukowy Komisja Nauk Chemicznych Odziału PAN w Poznaniu
członek International Water Association, International Society of Electrochemistry oraz IUPAC(affilate)
Promotor 10 prac doktorskich

Publikacje: 

2016

2011

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2002

2001