dr hab. inż. Kasylda Milczewska

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańska nadała w dniu 27 września 2016 r. stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej.

Kontakt: 

tel. 61 665-3722,-3723

Publikacje: 

2010

2009

2005