dr hab. inż. Ewa Kaczorek, prof. PP

Konsultacje:
Poniedziałek: 10.00 - 11.00
Środa: 10.00 - 11.00

Kontakt: 

Ewa.Kaczorek [at] put.poznan.pl
tel. 61 665-3671

Obecnie pełnione funkcje na WTCh: 
Prodziekan
Dodatkowe informacje: 

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
w dniu 8 kwietnia 2014 roku podjęła uchwałę o nadaniu
dr inż. EWIE KACZOREK
STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA HABILITOWANEGO NAUK CHEMICZNYCH
w obszarze nauk ścisłych, dziedzinie nauk chemicznych,
w dyscyplinie naukowej TECHNOLOGIA CHEMICZNA

Promotor doktoratu Wojciecha Smułka zakończonego nadaniem przez Radę Wydziału Technologii Chemicznej
stopnia doktora nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej w dniu 10.10.2017 r.

Publikacje: 

2018

2017

2016

2008

2002