dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski

Kontakt: 

PhD. Łukasz Chrzanowski

Poznan University of Technology
Institute of Technology and Chemical Engineering
Berdychowo str. 4
60-965 Poznan, Poland

Tel +48 61 665 3716
Fax +48 61 665 3749
E-mail: Lukasz.Chrzanowski [at] put.poznan.pl

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2171-4913
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Lukasz_Chrzanowski
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55888195400

Obecnie pełnione funkcje na WTCh: 
Członek Rady Wydziału Technologii Chemicznej
Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

2001 - absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Poznańskiej
2005 - doktorat na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
2013 - habilitacja na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej
temat: "Biodegradacja węglowodrów ropopochodnych przez bakteryjne konsorcja środowiskowe w obecności związków powierzchniowo-czynnych oraz biodiesla"

Zainteresowania naukowe: 

biotechnologia

Pełnione funkcje: 

Opiekun Koła Naukowego "Bioinicjatywa"

Członkostwo
Stowarzyszenie Srodowisko dla Srodowiska
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów

Publikacje: 

2018

2017

2016

2013

2012

2011

2009