dr inż. Waldemar Szaferski

Kontakt: 

tel. 61 665-3334
waldemar.szaferski [at] put.poznan.pl
pokój 006B CD WTCh

Obecnie pełnione funkcje na WTCh: 
Członek Rady Wydziału Technologii Chemicznej
Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

04.10.2005 doktorat na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Publikacje: 

2010

2007