dr hab. inż. Szymon Woziwodzki

2017 habilitacja w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria chemiczna
tytuł pracy: Mieszanie nieustalone – analiza i wybrane zastosowania
2003 doktorat nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej
tytuł pracy: Badanie procesu mieszania złożonych układów technologicznych w mieszalnikach smukłych
promotor: prof dr hab Lubomira Broniarz-Press
1999-2003 Politechnika Poznańska, studia doktoranckie, Wydział Technologii Chemicznej
1994-1999 Politechnika Poznańska, studia magisterskie na Wydziale Technologii Chemicznej, specjalność Technologia Polimerów

Kontakt: 

tel. 61 665-2147

Publikacje: 

2013

2008

2007

2005

2000